Begroting Infrastructuur & Waterstaat

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 16 oktober 2019, 2:52.

Voorzitter, Nederland is een prachtig land. In een waterrijke delta met een aanzienlijk deel onder de zeespiegel. Op het gebied van infrastructuur is dat knap geregeld. De rest van de wereld komt kijken hoe we dat hier doen.

Kijk eens naar het typisch Nederlandse landschap, rijk aan natuur en water. Iedereen zal dat beamen. Of vlieg over ons land en zie de enorme afwisseling: van historische binnensteden tot nieuwbouwwijken, van polders tot bossen en duinen.

In Nederland is het heerlijk wonen en recreëren. En dat is een prestatie van formaat in ons kleine en dichtbevolkte land met meer dan 17 miljoen mensen.

Allemaal moeten we ergens wonen en werken. In onze vrije tijd willen we sporten, van de natuur genieten, winkelen of een terrasje pakken.

En om al die plekken te bezoeken, verplaatsen we ons voortdurend. De mobiliteit die dat met zich meebrengt, is geen reden geen schaamte, het is gewoon nodig.

Het is de vrijheid om je te bewegen, om jezelf te ontwikkelen. Mobiliteit is een keuze die liberalen waarderen. En of je dan met de auto gaat, de fiets, het openbaar vervoer of welke andere manier dan ook: dat maakt niet ons uit. Als het maar veilig, comfortabel en met zo min mogelijk oponthoud is.

Feit is wel dat verkeer drukker wordt, het aantal files groeide al met 20% en dat blijft toenemen. De kosten op het hoofdwegennet alleen bedragen jaarlijks al bijna 4 miljard euro.

Ook de drukte op het spoor blijft toenemen en groeit met ruim 4%. De dienstregeling kan over een paar jaar nauwelijks nog uitgebreid worden. Ook de fiets is populair in de steden en daarbuiten nemen mensen graag de bus als die er is.

Het volume van het goederenvervoer steeg. Vooral de Rotterdamse haven profiteert met daarbij de binnenvaart. En vliegen is populair, dat brengt ons veel, waaronder internationale verbindingen en daarmee NL als aantrekkelijk vestigingsland.

Het is daarom goed dat het kabinet veel geld uittrekt voor beheer, onderhoud en aanleg van onze infrastructuur. Het mag van de VVD nog meer..

Laat ik wat projecten noemen die afgelopen jaar verder zijn gekomen:

De A13/16, A24 Blankenburgtunnel, verbredingen A20, A67 en A15, besluit A7.

Signalering in files door matrixborden voor veiligheid, de komst van fors aantal vrachtwagenparkings, sneller bergers ter plaatse, het megaproject voor onderhoud aan de bruggen en viaducten in NH. Er is echt werk aan de winkel.

Alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan steeds sneller. Denk aan de ontwikkeling in auto’s, vrachtwagens die automatisch in colonnes rijden en een slimmer gebruik van de infrastructuur dankzij apps en ICT. De toepassingen zijn eindeloos.

De overheid moet onze inwoners en bedrijven een goed infrastructuurnetwerk bieden. Veilig, betrouwbaar, betaalbaar verbindingen gebruiken en beetje snel en schoon. Op een manier die je zelf kiest.

En voor het hele land; van Groningen tot Zeeland. Geen files, maar doorrijden. Geen overvolle treinen met vertraging, maar een openbaar vervoer met een zitplaats en de zekerheid dat je op tijd aankomt.

Zelf keuzes maken. Niet dwingen. Er bestaat geen goed, of fout. Niet extra betalen en hou het eenvoudig. De VVD wil die uitdagingen oppakken. Wij realiseren ons dat innovatie kan helpen.

De VVD is trots op wat we tot heden bereikt hebben. Veel gaat goed en kan nog beter.

Voorzitter, Vorig jaar sprak ik over het kopje kleiner maken van het filemonster. Daar moeten we mee doorgaan. Dit jaar breng ik een ode aan de auto en kies ik voor verkeersveiligheid als thema.

Auto

Onderweg zijn we een groot deel van ons leven. De auto? Dat is vrijheid! De auto is een liberaal product. De auto is het ultieme vervoermiddel. Dat zal nog lange tijd zo blijven en daar is niks mis mee.

Alternatieven zijn er vaak niet, of onvoldoende en de beleving is minder dan je eigen voertuig. Om zelf te bepalen waar je heen gaat, met wie en via welke route. Op het moment dat je zelf wilt.

Heb je een auto? Tank hem vol en rij je door half Europa in een dag. Dat is dus vrijheid.

Die auto is ook persoonlijk bezit. Voor dagelijks woon-werk, die je ’s nachts veilig thuisbrengt, je helpt als je moet verhuizen of op vakantie gaat. De liefde van mensen voor hun auto gaat ver. Logisch, want een auto bepaalt wie je bent.

De auto is ook een kostbaar bezit. Vaak een tweede grote terugkerende uitgave per maand. Nederland is dan ook het één na duurste land in Europa wat autobelastingen betreft. Dat is jammer, want daardoor is ons wagenpark onnodig verouderd.

Mensen kiezen met de portemonnee ipv met hun hart. De betaalbaarheid van de auto staat onder druk.

Veel autorijders schrikken van hun maandelijkse vaste lasten en de prijs aan de pomp. Ik tankte laatst voor 95 euro. Als je autorijden nog duurder maakt ontneem je mensen vrijheid. Als je auto geen E10 lust, blijft alleen premium benzine over, want ondanks de intenties is euro95 amper meer te vinden.

Kan de Staatssecretaris mij over paar maanden aangeven hoe de overgang naar E10 is verlopen? Wat was beoogd en hoe is het daadwerkelijk verlopen?

De VVD wil voorkomen dat autorijden iets voor de elite wordt. Juist de middenklasse kan niet zonder die auto om naar hun werk te gaan of sociale contacten te onderhouden.

Deelt het kabinet het belang van de automobilist en waar blijkt dat uit?

Juist gewone mensen kunnen vaak niet zonder de auto. Het moet niet zo zijn dat alleen de rijken ervan kunnen genieten.

Ik verzet me dan ook hevig tegen het autopesten wat links vaak doet. Alsof ze auto’s haten. Absurde parkeertarieven, vergunningen ontzeggen en parkeer-plekken wegnemen, milieuzoneringen terwijl de luchtkwaliteit voldoet en je een goedgekeurde apk hebt. Een grote ergernis. We kennen allemaal de steden waar je niet moet zijn.

Is die beleidsvrijheid voor gemeenten niet te ver gegaan? Laten we dat allemaal maar gebeuren of stellen wij de voorwaarden en regels?

Denk aan het voorstel van GL en de CU voor de autoloze zondag. De overheid gaat toch niet bepalen hoe mensen hun zondag besteden? Of je gaat sporten of naar je familie?

De VVD ziet daar nul taak voor de Rijksoverheid. ok niet in het faciliteren daarvan richting gemeenten. Ik ben benieuwd hoe het kabinet hierover denkt.

En als we vrije keuzes belangrijk vinden en meer investeringen willen, waarom laten we mensen niet rijden op een extra snelweg op palen? Boven tol, beneden niet. Infra die zichzelf kan financieren. Graag een reactie. Hoe komen we tot meer infra?

De VVD wil vol doorgaan met investeren in wegen. Dat is nodig om het filemonster te beteugelen. Daarnaast is een verbetering van het huidige en toekomstige weggebruik mogelijk. Via slimme technieken en beter aanbesteden. Het kost veel tijd om iets te realiseren.

Ik begrijp niet dat we innovaties voor duurzaam asfalt laten lopen. Blijkbaar omdat het niet in het handboek van Rijkswaterstaat past. Hoe zit dat? Hoe stimuleren we innovaties van eigen bodem zonder risico’s te lopen?

Volgens de VVD passen sommige infraprojecten uitstekend in een concurrerend Nederland. Als een verkeersinfarct eraan komt en de regeerakkoord plannen miljarden duurder uitpakken, dan is de vraag:

Laten we de MKBA’s, file top50-lijsten en NMCA’s leidend zijn als het gaat om mogelijke infraprojecten die het verdienvermogen van Nederland op peil te houden?

Hoe zien de beide bewindspersonen dit in de richting van een investeringsfonds?

Ik wijs erop dat de automobilist jaarlijks 20 miljard bijdraagt aan de schatkist en ontvangt slechts drie miljard direct terug aan wegen en onderhoud. Die verhouding vindt de VVD scheef.

De automobilist betaalt dus niet alleen voor het openbaar vervoer en nog eens 14 miljard aan uitgaven die we met elkaar belangrijk vinden. Het beschikbare geld voor infra daalde de afgelopen tien jaar in % van het BBP.

Natuurlijk was er crisis, maar nu de effecten en schade aan doorstroming van mensen en goederen in onze economie meer is dan investeringen, lijkt ook de oproep van het Deltafonds mobiliteit (die spreken over 3 miljard extra per jaar) ons pleidooi te ondersteunen.

Welke stappen kunnen gezet worden richting een nieuwe regeerperiode? Wat doen we met het mobiliteitsfonds?

Verkeersveiligheid

Ik wil weten wat terecht komt van Strategisch plan Verkeersveiligheid? Deze week kwam bericht over toename slachtoffers op de snelweg, o.a. door afleiding en gebrek aan handhaving. Voor de VVD niet acceptabel.

Waar blijft de handhaving op de snelweg? De VVD heeft eerder aangedrongen op handhaving op drank, drugs en app-hufters. Daar zetten we grote stappen. Ook hebben we flink geïnvesteerd in de N-wegen en nu blijkt de snelweg gevaar.

Kan het komen omdat verkeershufters niet aan de kant gezet worden? Ik zag bij een steekproefcontrole 1:5 met een mobieltje in de hand. Vroeger zag je op de snelweg nog duidelijke aanwezigheid van onze agenten in het blauw.

Als je meteen aan de kant wordt gezet, denk ik, dat verkeershufters, die consequent te hard rijden, bumperkleven, rechts inhalen of bezopen achter het stuur meteen hun lesje leren. Op de bon geslingerd of rijbewijs invorderen.

De politie heeft recent ruim honderd snelle Audi A6’s gekocht. Ik begrijp dat die nog niet allemaal rijden, waarom zie ik ze niet op de snelweg? Hoe snel kunnen de rijopleidingen voor de agenten hiervoor afronden?

Krijgen zij dan ook de specifieke taak om te gaan handhaven, hufters van de weg te halen en onze snelwegen weer veilig te maken? Hoe je het ook noemt, interesseert me niet, het gaat erom dat de pakkans omhoog gaat, ook op de snelweg.

Kan de Minister zich hier met haar collega’s voor inzetten en met een plan komen?

Aangezien de meeste ongelukken op de fiets gebeuren, wie doet wat en hoe concreet? Ik las vorige week over de toename van 31% van aantal gewonden na een fietsongeluk. Veelal ouderen met elektrische fietsen.

Ik vraag de minister werk te maken om het aantal ernstige slachtoffers te beperken.

De VVD wil daarom aandacht voor verkeersveiligheid in Provincies en gemeenten.

Hoe mobiliseren we gemeenten via VNG en IPO voor de Provincies om bijvoorbeeld sneller vrijliggende fietspaden en N-wegen zonder obstakels te realiseren?

Infrastructuur is inmiddels een sluitpost bij gemeenten geworden, Hoe brengen we onze infra tot een hoger veiligheidsniveau?

Ik wil voorkomen dat we geen geld meer hebben voor de uitvoering van het regeerakkoord en de aanleg van nieuwe projecten. Dat al het geld dadelijk opgaat aan onderhoud.

Nieuwe trajecten oppakken zoals de A50 tussen Brabant en Gelderland. Ik verzoek de minister vaart erin te houden.

Water

Vergeten we de binnenvaart niet? Kan de Minister met een plan komen voor een optimalisatie van binnenvaartterminals?

Ik wil hier mijn zorgen uiten over de gevolgen van regelgeving die waterveiligheidsprojecten op dit moment onmogelijk maken. Mijn collega Ziengs gaat hier verder op in.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen pleit de VVD voor buisleidingen. Het is absurd als we treinen of vrachtwagens laten rijden als het ook via een veilige buisleiding kan. Dat een buisleiding naar chemisch complex Chemelot sneuvelt vanwege een Kamermotie is slecht. Kan de Minister contact opnemen met haar collega van BiZa die deze motie overneemt?

Iets anders: Hoe staat het met de wateroverlast stresstesten die gemeenten voor zouden uitvoeren? Wat zijn de gevolgen als vitale infra onder water komt te staan? Wat als de belangrijke tunnels in vollopen of wegen onbegaanbaar worden?

Luchtvaart

De luchtvaart kan niet langer op slot blijven. Na de vele rapporten is het tijd om politieke keuzes te maken. Er is investeringszekerheid nodig richting de sector en duidelijkheid richting omwonenden. Een spoedige opening van Lelystad airport is hierin onmisbaar.

De VVD wil graag spoedig het toegezegde rapport ontvangen waaruit blijkt dat Lelystad, voornamelijk als overloopluchthaven zal fungeren. Wanneer mogen wij het rapport ontvangen?

Want gezien de schaarste en animo van luchtvaartmaatschappijen heb ik er alle vertrouwen in dat die uitkomst positief zal zijn.

Wat in honderd jaar met Schiphol e.o. is opgebouwd kan zo verloren gaan. Als je wilt dat de luchtvaart met de tijd mee gaat moet je wel een toekomstperspectief geven.

Dat mensen graag vliegen vindt de VVD prima. Wij zijn niet van het opgeheven vingertje om anderen iets te ontzeggen of te verbieden.

Innovatie en verduurzaming brengen juist mooie kansen. Ik noem bio-kerosine en onderzoek naar nieuwe (waterstof-) technologie, waar studenten de nieuwe kennis voor de toekomst ontwikkelen. Ook hier zijn wij koplopers en willen wij dat blijven.

Hou NL Mobiel!