Vragen aan de Europese Commissie over de Turkse militaire operatie!

Met dank overgenomen van M. (Malik) Azmani i, gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019, 2:24.

De Amerikaanse militaire terugtrekking uit het noorden van Syrië kan grote gevolgen hebben voor onze veiligheid en grote instabiliteit in de regio veroorzaken. En wat gaat er gebeuren met IS-strijders in de Koerdische kampen? Wat zijn de gevolgen van een conflict tussen de Turken en de Koerden in Noord-Syrië ook als het gaat om vluchtelingenstromen? Ook wil ik weten hoe de Europese Commissie kan bijdragen aan stabilisatie en wat de voorbereidingen zijn. We moeten niet meer compleet overvallen worden door gebeurtenissen, we moeten assertiever gezamenlijk optreden op het wereldtoneel; voorbereiding daarbij is het halve werk. Daarom onderstaande vragen in het Nederlands vertaald aan de Europese commissie.

VS geeft Turkije de vrije hand in het noorden van Syrië en creëert een gevaarlijk machtsvacuüm.

De Amerikaanse regering gaat zich militair terugtrekken uit bepaalde gebieden in Noord-Syrië waarover momenteel de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) het gezag voeren. Daarmee maken de Verenigde Staten de weg vrij voor een militaire operatie van de Turkse strijdkrachten in die regio. De aanwezigheid van duizenden voormalige IS-strijders die daar in kampen verblijven en de kans op een militair conflict roepen een aantal vragen op.1

  • De Amerikaanse beslissing kan grote effecten hebben op de relatie tussen de Europese Unie en Turkije. Wat zijn de gevolgen, verwachtingen en risico’s volgens de Europese Commissie van deze ontwikkeling voor de Europese Unie?
  • Kan de Europese Commissie bevestigen dat de verantwoordelijkheid voor de duizenden gevangen IS-strijders in Koerdische kampen overgedragen gaat worden aan de Turkse autoriteiten?
  • Welke voorbereidingen worden er getroffen om te anticiperen op de eventuele verhoogde veiligheidsrisico’s en vluchtelingenstromen die gevolg kunnen zijn van een Turks-Koerdisch gewapend conflict?
  • https://nos.nl/artikel/2305062-vs-geeft-turkije-de-vrije-hand-in-noorden-syrie.html