Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Uit dit investeringsfonds kunnen projecten worden gefinancierd die de economie en het concurrentievermogen van eurolanden versterken. De focus ligt hierbij op structurele hervormingen en investeringen, met het doel de eurozone als geheel sterker te maken. Het BICC is onderdeel van de Europese meerjarenbegroting 2021-2027.

Voorwaarden

Een euroland dat aanspraak wil maken op de BICC kan maximaal 70 procent gebruiken van wat het zelf heeft ingelegd. Ook moet het land dat een plan indient, 30 procent van de kosten hiervan zelf bijdragen. Ook niet-eurolanden kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het BICC.