Energietransitie als gebiedsontwikkeling, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

Energietransitie als gebiedsontwikkeling, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 18 november 2019 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal grote zaal
organisatie Pakhuis De Zwijger

De energietransitie is een complexe opgave. Door het toevoegen van windmolens, zonnepanelen, nieuwe infrastructuur, zowel boven- en ondergronds, dreigt ons hooggewaardeerde landschap sterk te verrommelen. Waar Nederland zich heeft bewezen als koploper op het gebied van architectuur, landbouw, planologie en waterbouw moeten we ons nu bewijzen met onze prestaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe kan Nederland een wereldlaboratorium worden voor effectief, duurzaam en participatief realiseren van integrale en complexe opgaven binnen de energietransitie?

Met zijn boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’ laat bestuurskundige Peter van Rooy zien hoe Nederland weer tot de top van de wereld kan behoren als het gaat om integrale gebiedsontwikkeling, startend vanuit de energietransitie.

Met in dit programma onder anderen

Peter van Rooy

Managing Director at Accanto & Cooperation NLBW

Hans Mommaas

Hoogleraar en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving

Barto Piersma

Directeur Nationale Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Brigitte Vlaswinkel

Research Director bij Oceans of Energy

Carla Roghair

Teammanager Ruimte & Recht a.i. bij Qirion

Martijn de Gier

Eigenaar en architect bij KBnG

Nol Molenaar

Architect en conceptontwikkelaar bij NOLff

Elke deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’.

Peter van Rooy trapt de avond af en vertelt meer over zijn boek de ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’. Volgens hem is het ontbreken van voldoende techniek niet het probleem om de energietransitie te versnellen. Het gaat om politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op? Peter werkt dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen.

Daarna gaan we in gesprek met 4 winnaars van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst waarmee werd gezocht naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Hoe ver zijn de prijswinnaars? Waar lopen zij tegenaan? Hoe zien energielandschappen van de toekomst eruit? Aan de hand van korte films worden vragen en antwoorden besproken. We gaan in gesprek met:

  • Nol Molenaar won met zijn team de prijsvraag voor het landelijke gebied met hun voorstel om energie op te wekken in bestaande infrastructuur zoals wegen en bruggen.
  • Martijn de Gier won met zijn team de prijsvraag voor stedelijke gebied over lokale energienetwerken in samenspraak met de buurt.
  • Brigitte Vlaswinkel won met haar team de prijsvraag voor waterlijk gebied waarin ze een offshore zonnefarm combineren met hangcultuur mosselen.
  • Carla Roghair kreeg een eervolle vermelding met haar plan om energie op te wekken en vooral duurzaam op te slaan op zee.

Het vraagstuk van de energietransitie wordt door Peter van Rooy, Hans Mommaas en Barto Piersma in een breder kader geplaatst. Waar staan we nu, wat wordt gemist, welke kansen zijn er en hoe worden die opgepikt?

Barto Piersma is directeur Nationale Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tot 1 januari 2015 was hij programmadirecteur Nucleaire Installaties en Veiligheid binnen het directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 1996 is Piersma werkzaam geweest in verschillende functies binnen het voormalig ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en later binnen het ministerie van Economische Zaken.

Hans Mommaas is algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University. Hij sluit de avond door de kansen te belichten die er voor Nederland liggen, maar dan moeten we wel aan de slag vanuit een andere mentaliteit.

NederLandBovenWater (NLBW) is een innovatief opleidingsprogramma voor gebiedsontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Doelstelling is het vergroten van de kans op succes binnen gebiedsontwikkelingen die er voor Nederland toe doen. Het is een laboratorium waar inzichten, methodieken en concepten zijn en worden geboren en richt zich op innovatieve praktijken, het daarvoor nodige vakmanschap en de cultuur van werken. Voorbeelden van gebiedsontwikkelingen waar NLBW actief was varieren van Overdiepse polder en Ooijen Wanssum tot Waalfront Nijmegen en Hoboken Rotterdam.

Lees meer

Bijzondere plannen voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst bekendgemaakt

Vanmiddag zijn de resultaten van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied bekendgemaakt bij de Energiemanifestatie in Utrecht. Met de uitkomst van deze prijsvraag reikt NederLandBovenWater (NLBW) graag een aantal oplossingen aan die de regionale energiestrategieën kunnen ondersteunen. Lees meer >>

De Energietransitie: nieuwe energie voor gebiedsontwikkeling

et is geen geheim: Nederland loopt achter bij de energietransitie. De vraag is inmiddels niet óf, maar wanneer en hoe de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen haar beslag zal krijgen. Nieuwe vormen van energieproductie, -opslag en -distributie zullen omvangrijk zijn en daardoor een flinke impact hebben op stad en landschap en dus een grote invloed hebben op gebiedsontwikkeling. Lees meer >>


1.

Meer over...