Meer invloed van verzekerden op hun eigen zorgverzekeraar

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-Faber i, gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019, 15:55.

Vandaag is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat mensen meer invloed geeft op het beleid van hun zorgverzekeraar. Daardoor kun je bij je verzekering meepraten over keuzes die worden gemaakt over de inkoop van zorg en de communicatie van de verzekeringsmaatschappij met verzekerden. Een langgekoesterde wens van de ChristenUnie.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van voorstellen die de ChristenUnie in de Tweede en Eerste Kamer eerder deed. De ChristenUnie wil dat verzekerden meer invloed krijgen op de eigen verzekeringsmaatschappij - die verzekeringsmaatschappij staat immers ten dienste van hen en niet andersom.

Zorgverzekeraars moeten ook een zogenaamde 'verzekerdenvertegenwoordiging' instellen die adviesrecht heeft bij het vaststellen van het zorginkoopbeleid. De ChristenUnie heeft er met succes voor gepleit dat deze vertegenwoordiging een goede afspiegeling moet zijn van √°lle verzekerden. Ook komen er dankzij de ChristenUnie heldere afspraken over hoe de verzekerdenvertegenwoordiging de andere verzekerden moet informeren en informatie moet ophalen.

Met dit wetsvoorstel zetten we een mooie stap: je kunt nu meepraten over het beleid van je eigen zorgverzekeraar. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te laten zien hoe ze hier invulling aan geven. We gaan na drie jaar evalueren en basis daarvan zal ChristenUnie voorstellen doen om het inspraak- en adviesrecht uit te breiden.