Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

nl - wet
Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

Deze wet werd op 26 november 2018 ondertekend en op 21 december 2018 gepubliceerd (Stb. 2018, 493).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 24 juni 2015 (Stb. 2015, 277) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel