NL - wet
Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Deze wet werd op 9 maart 2018 ondertekend en op 29 maart 2018 gepubliceerd (Stb. 2018, 86).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel