CDA: maatwerk en gezond boerenverstand kern van stikstofaanpak

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019.

Met een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek kiest het kabinet voor lokaal maatwerk om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten op korte termijn kunnen worden hervat. CDA fractievoorzitter Pieter Heerma: ‘Dit is een afgewogen beslissing van het kabinet die heel hard nodig is. Want de woningnood is groot en er moet juist nu meer gebouwd worden. Met lokaal en regionaal maatwerk kunnen we dit aanpakken.’

Het CDA heeft ingezet op een evenwichtig perspectief en gezond boerenverstand. Dat betekent dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Niet alleen de landbouw, ook de luchtvaart en mobiliteit gaan in de plannen van het kabinet een bijdrage leveren.

CDA woordvoerder Jaco Geurts: ‘De overheid gaat ‘warm’ investeren om innovaties in de landbouw te bevorderen en maatregelen te nemen om de emissies terug te brengen. Het is voor de sector en voor het CDA van groot belang dat er geen sprake is van gedwongen krimp van de veestapel. Daar ga ik persoonlijk op toezien. Maatregelen in de landbouw vinden plaats op basis van vrijwilligheid en lokaal maatwerk. Daarmee krijgen boeren en hun gezinnen duidelijkheid en een nieuw perspectief voor de toekomst van hun bedrijf’.

Volgens het CDA heeft het kabinet op verschillende terreinen al veel in gang gezet en bereikt om emissies terug te dringen, klimaat en natuur te versterken en de opgave om meer woningen te bouwen. Om de stikstofproblematiek aan te pakken is op onderdelen een versnelling noodzakelijk.