28741, nr. 65 - Motie Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te regelen dat daders van 14 jaar en ouder die een ernstig geweldsmisdrijf hebben gepleegd altijd op grond van het volwassenenstrafrecht berecht worden.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 65     KST2874165
Motie Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht
 

2.

Dossier