35300, nr. 67 - Motie Baudet over op de kortst mogelijke termijn stoppen met subsidiëring van biomassa - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om op de kortst mogelijke termijn te stoppen met iedere vorm van subsidie voor biomassa.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 67     KST3530067
Motie Baudet over op de kortst mogelijke termijn stoppen met subsidiëring van biomassa
 

2.

Dossier