Wat voor land willen we zijn?

Met dank overgenomen van L.F. (Lodewijk) Asscher i, gepubliceerd op woensdag 2 oktober 2019.

We hebben een gouden kans. Een kans om te investeren in wat echt belangrijk is. Dat er een goede leraar voor de klas staat, dat er liefdevolle zorg is, dat je je veilig kunt voelen op straat, dat er een betaalbare woning is.

Het kabinet heeft weliswaar een gigantisch financieel overschot, maar het doet de mensen tekort. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor volgend jaar. De grote vraag is wat voor een land we willen zijn.

Worden we het zuidelijkste puntje van Scandinavië, met een mooie verzorgingsstaat en goede publieke voorzieningen? Of worden we de 51ste staat van Amerika, met rijkdom aan de top en onzekerheid voor de rest?

Meer voor het onderwijs, wonen en de laagste inkomens

Wij zullen voorstellen doen om de kabinetsplannen bij te stellen. Ten eerste voor het onderwijs. Afgelopen week moest er voor het eerst een school sluiten omdat er geen leraren te vinden zijn. Geld gaat het lerarentekort niet oplossen, maar een gebrek aan geld is nu wel het probleem. Het vak van leraar moet weer aantrekkelijker worden en een goed salaris hoort daarbij.

Ten tweede hebben we te maken met een wooncrisis. Veel mensen kunnen geen huis vinden of zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. En volgend jaar stijgt belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen weer flink. Dat zorgt voor hogere huren en minder ruimte om te bouwen. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken om te investeren in nieuwe betaalbare woningen.

En ten derde worden in de plannen van het kabinet de laagste inkomens en ouderen op achterstand gezet, terwijl hoge inkomens en de grote bedrijven er het meest bijkrijgen. Een stel met AOW en een klein aanvullend pensioen krijgt er straks volgens de regering zes euro bij. Ongeveer de prijs van een pak wasmiddel. Tenzij de zorgpremie stijgt, dan is die zes euro weer weg. Dat is niet eerlijk.

Kom ook in actie, deel deze oproep

Het geld is er. Want geld is niet het probleem van dit kabinet, wel oog voor wat er nu nodig is. Laten we zorgen dat daar nu wel aandacht voor komt. En het helpt om in actie te komen: ze hebben eerder na druk uit de samenleving hun plannen bijgesteld. Denk aan de bezuinigingen op wijkverpleging, op arbeidsgehandicapten en op arbeidsongeschikten. Dus help mee - deel deze oproep - en laat het kabinet weten dat het anders kan en moet.