Grote vragen rond uitzichtloos lijden kinderen

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-FaberĀ i, gepubliceerd op maandag 30 september 2019, 11:02.

Het is intens verdrietig als kinderen zo ziek zijn dat ze uitzichtloos lijden. We kunnen dat lijden niet altijd wegnemen en zullen dat ook nooit kunnen. Het is belangrijk dat we dat lijden wel zoveel mogelijk verlichten door goede zorg en aandacht. En in de laatste levensfase de pijn verzachten, bijvoorbeeld door palliatieve sedatie.

Inzetten op palliatieve zorg

Uit het onderzoek blijkt dat ouders te weinig betrokkenheid ervaren bij de zorg in de laatste levensfase. Daarnaast is er nog veel te winnen door de kennis bij artsen en ouders over palliatieve zorg bij kinderen, waaronder palliatieve sedatie, te vergroten, bijvoorbeeld via het onlangs opgerichte Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De expertise die zij opdoen moet een plek krijgen in de richtlijnen die daarvoor gelden.

Rond het sterfbed van een kind dringen zich grote vragen op. Goed dat Minister De Jonge daarover het gesprek met de artsen aangaat. Wat de ChristenUnie-fractie betreft is een verdere verruiming van de euthanasiewet niet het antwoord. Je kunt van kinderen op deze leeftijd niet vragen om zelf te beslissen over het eigen levenseinde. Maar we zijn hen wel verplicht de beste zorg te verlenen en de pijn zoveel mogelijk te verzachten. Daar moeten we dan ook vol op inzetten.