Zorgwekkende omstandigheden in Turkse uitzetcentra

Met dank overgenomen van K.P. (Kati) Piri i, gepubliceerd op donderdag 26 september 2019, 2:08.

De omstandigheden in Turkse uitzetcentra voor vluchtelingen zijn zeer zorgwekkend. Minstens twaalf van deze centra ontvingen financiering van de EU. Dit maakt de EU medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen in deze centra.

Kati Piri vroeg de Europese Commissie om opheldering over de situatie in een geschreven vraag:

Er zijn zorgen over de omstandigheden in Turkse uitzetcentra waarin vluchtelingen worden opgevangen. Volgens meldingen worden vluchtelingen in deze centra stelselmatig verwaarloosd, geïntimideerd en misbruikt.

 De EU heeft ten minste twaalf van deze uitzetcentra gefinancierd als onderdeel van haar pretoetredingsfinanciering voor Turkije in 2010 en 2015. Daarnaast werd door de EU aan Turkije in totaal 6 miljard EUR toegewezen in het kader van de overeenkomst tussen de EU-Turkijedeal in 2016. Een deel van deze financiering werd toegewezen aan de uitzetcentra. De EU draagt hierdoor een duidelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de vluchtelingen die in deze centra worden opgevangen, Europese burgers en belastingbetalers en de Turkse autoriteiten.

 Kan de Commissie het exacte bedrag aangeven van de EU-financiering dat per jaar is toegewezen aan Turkse uitzetcentra sinds de uitvoering van de EU-Turkijedeal in maart 2016? Is de Commissie op de hoogte van de genoemde omstandigheden? Welke maatregelen zal de Commissie nemen om de situatie aan te pakken?