Rapport commissie-Remkes: onze manier van leven put de schepping uit

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-Faber i, gepubliceerd op woensdag 25 september 2019, 17:55.

Het rapport van de commissie-Remkes is duidelijk, goed onderbouwd en wat mij betreft richtinggevend. Het spoort ons aan om duidelijke keuzes te maken als we onze natuur willen behouden - en dat willen we. Daarbij is er veel achterstallig onderhoud: we moeten werken aan herstel van beschadigde natuur en rond onze natuurgebieden zoeken naar een nieuwe balans.

We staan vandaag op een kruispunt. De veel te grote hoeveelheid stikstof die de Nederlandse natuur aantast, maakt dat we moeten nadenken over wat we écht belangrijk vinden. We willen alles, we willen het nu en we willen het allemaal tegelijk. De Raad van State zegt: dat gaat niet. Commissie-Remkes zegt vandaag: niet alles kan. We moeten keuzes maken. Dat is een duidelijke erkenning dat onze manier van leven de schepping, de natuur, uitput. Dat we niet moeten kiezen voor altijd maar meer, maar gewoon voor het goede leven. Dat is de keuze waar we vandaag als samenleving voor staan.

Daar moet ook de politiek zo snel mogelijk mee aan de slag. De ChristenUnie wil daarbij vooraf geen politieke blokkades of claims leggen op bepaalde maatregelen. Het belangrijkste is dat we doen wat nodig is om onze natuur daadwerkelijk te kunnen herstellen en dus geen juridische trucs verzinnen om alleen op papier resultaten te boeken. In ons verkiezingsprogramma stond een verlaging van de maximumsnelheid, we zijn pleitbezorger van stevige investeringen in kringlooplandbouw en we willen overlast voor mens en milieu van vliegverkeer verminderen. Maar de stikstofproblemen waar we nu mee te maken hebben, vraagt om meer dan het eigen gelijk.

De ChristenUnie is zeer gemotiveerd om op korte termijn het gesprek daarover aan te gaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer.