35285 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over eerder en duidelijker grenzen stellen voor jongeren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 20 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Tielen (VVD) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 12 september 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST352852
Initiatiefnota
 
2 20 september 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352851
Geleidende brief
 
2 20 januari 2020, brief, nr. 3     KST352853
Brief regering; Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.