35300, nr. 30 - Motie Krol/Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen - Miljoenennota 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

35300, nr. 30 - Motie Krol/Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 19 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Krol (50PLUS) i en was mede ondertekend door Lilian Marijnissen (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit dat de regering in overleg met alle betrokkenen ruim vóór 31 december 2019 met concrete voorstellen moet komen zodat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19 september 2019, motie, nr. 30     KST3530030
Motie Krol/Marijnissen over concrete voorstellen opdat pensioenkortingen in 2020 kunnen worden voorkomen
 

2.

Dossier