35300, nr. 33 - Motie Van der Staaij over versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie - Miljoenennota 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

35300, nr. 33 - Motie Van der Staaij over versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 19 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij de selectie van Regio Deals en de inzet van de 1 miljard euro voor woningbouw specifiek aandacht te besteden aan versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie zoals in de Drechtsteden.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19 september 2019, motie, nr. 33     KST3530033
Motie Van der Staaij over versterking van de randvoorwaarden voor behoud van de regionale maakindustrie
 

2.

Dossier