35300, nr. 23 - Motie Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten - Miljoenennota 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

35300, nr. 23 - Motie Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 19 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) i en was mede ondertekend door Thierry Baudet (FVD) i, Klaas Dijkhoff (VVD) i, Pieter Heerma (CDA) i, Rob Jetten (D66) i, Jesse Klaver (GL) i, Femke Merel van Kooten-Arissen i, Henk Krol (50PLUS) i, Tunahan Kuzu (DENK) i, Lilian Marijnissen (SP) i, Kees van der Staaij (SGP) i en Marianne Thieme (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit ongewenste effecten van de trap-op-trap-afsystematiek te willen voorkomen;

verzoekt de regering, samen met de VNG te onderzoeken met welke aanpassingen van de trap-op-trap-afsystematiek gemeenten meerjarig meer financiële zekerheid kunnen krijgen, en hiertoe voor het einde van het jaar met voorstellen te komen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19 september 2019, motie, nr. 23     KST3530023
Motie Segers c.s. over aanpassingen van de trap-op-trap-af systematiek bij gemeentebudgetten
 

2.

Dossier