Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Participatiewet/Breed offensief - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender
woensdag 11 september 2019

Bij dossiers 26642 - Europees Sociaal Fonds (ESF), 28719 - Re´ntegratiebeleid, 29817 - Sociale werkvoorziening, 31311 - Zelfstandig ondernemerschap en 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet en wetsvoorstel 35000 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)