35300 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

35300 IV nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2019 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties ingediend.

3.

Documenten

(200 stuks)

2 17 september 2019, voorstel van wet, nr. 1     KST35300IV1
Voorstel van wet
 
2 17 september 2019, memorie van toelichting, nr. 2     KST35300IV2
Memorie van toelichting
 
2 17 september 2019, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST35300IV3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.