50PLUS steunt manifest Coalitie-Y - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

50PLUS steunt manifest Coalitie-Y

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op maandag 16 september 2019.

Net als Coalitie-Y wil 50PLUS dat er recht wordt gedaan aan álle generaties. Daarom onderschrijft 50PLUS het manifest van deze jongerenbeweging.

50PLUS komt in de politiek met name op voor de belangen van ouderen. Maar dat betekent niet dat we jongeren vergeten. Integendeel! Het laatste wat 50PLUS wil is generaties tegen elkaar uitspelen (zoals helaas nu maar al te vaak gebeurt in de discussie over de pensioenen). 50PLUS denkt ook aan jongeren en is bijvoorbeeld tégen het leenstelsel voor studenten.

Recht doen aan alle generaties

50PLUS wil dat er recht gedaan wordt aan álle generaties. Aan ouderen, aan jongeren en de generatie daartussen. Precies dat is ook het doel van Coalitie-Y: deze jongerenbeweging roept op te komen tot een samenleving waarin iedere generatie zijn plaats heeft. Coalitie-Y wil dat de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Vandaag, aan de vooravond van Prinsjesdag, publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om die druk op jongeren weg te nemen.

50PLUS heeft zich gecommitteerd aan het generatieproof beleid dat Coalitie-Y voorstaat, net als collega-partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk en PvdD. Deze partijen beloven zich onder meer sterk te maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en meer inspraak bij de kabinetsformatie.

Steun van maatschappelijke organisaties

Coalitie-Y krijgt ook de steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Minister-president Mark Rutte nam het manifest in ontvangst. Namens 50PLUS werd het manifest ondertekend door fractievoorzitter Henk Krol (foto).