Brief regering; Toevoeging geannoteerde agenda Eurogroep 13 september te Helsinki - Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

21 501-07

Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken

Nr. 1623

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIňN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2019

Hierbij zend ik u een toevoeging aan de geannoteerde agenda voor de Eurogroep op 13 september te Helsinki.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

De Minister van FinanciŽn,

W.B. Hoekstra

kst-21501-07-1623 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Nazending geannoteerde agenda Eurogroep 13 september te Helsinki

Transparantie-initiatieven Eurogroep

Document: n.v.t.

Aard bespreking: bespreking Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

Toelichting:

Tijdens de Eurogroep zal gesproken worden over afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt om transparantie van de Eurogroep te vergroten.1 Zo worden geannoteerde agenda's van Eurogroepen vooraf gepubliceerd, wordt na afloop van een Eurogroep een samenvattende brief gepubliceerd en worden documenten ter voorbereiding op thematische discussies in principe voor de Eurogroep en na bespreking in de Eurowerkgroep (EWG) gepubliceerd. Ook wordt per half jaar een werkprogramma voor de Eurogroep opgesteld voor het aankomende semester waarin wordt opgenomen welke onderwerpen er waarschijnlijk besproken zullen worden per vergadering.

Zoals in eerdere brieven aan uw Kamer gemeld, hecht Nederland veel waarde aan transparantie.2 Ten aanzien van de Eurogroep heeft Nederland zich daarom ook altijd hard gemaakt voor meer transparantie.3 Nederland heeft de voorzitter van de EWG en de voorzitter van de Eurogroep al eerder gevraagd transparantie nadrukkelijk op de agenda te zetten. Het is onduidelijk waar deze bespreking in de Eurogroep precies over zal gaan. Er is geen besluitvorming voorzien.

Diversen

Document: n.v.t.

Aard bespreking: bespreking Besluitvormingsprocedure: n.v.t.

De voorzitter van de Eurogroep zal de procedure toelichten voor de benoeming van een nieuw directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) met een oproep tot het indienen van kandidaturen. Deze functie wordt tot 31 december 2019 vervuld door de Fransman Benoit Cmurť. Tevens zal Griekenland de beleidsprioriteiten van de nieuwe regering toelichten. Nederland zal deze onderwerpen aanhoren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-07, nr. 1623 2

1

   Zie ook Kamerstuk 21 501-07, nr. 1446.

2

   Zie ook Kamerstuk 22 112, nr. 2762.

3

   Zie ook Kamerstuk 21 501-20, nr. 1355


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.