32793, nr. 426 - Motie Ploumen c.s. over onderzoek naar de effecten van de tabakslobby - Preventief gezondheidsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

32793, nr. 426 - Motie Ploumen c.s. over onderzoek naar de effecten van de tabakslobby - Preventief gezondheidsbeleid

Deze motie werd op 3 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) i en was mede ondertekend door Henk van Gerven (SP) i, Femke Merel van Kooten-Arissen i, Esther Ouwehand (PvdD) i, Wim-Jan Renkema (GL) i en Léonie Sazias (50PLUS) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om op korte termijn onderzoek te doen naar de tabakslobby en diens effecten, en de Kamer hierover te informeren.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 3 september 2019, motie, nr. 426     KST32793426
Motie Ploumen c.s. over onderzoek naar de effecten van de tabakslobby
 

2.

Dossier