50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

50PLUS overtuigt Europees Parlement: één miljoen euro voor Europees Ouderen Netwerk

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op dinsdag 3 september 2019.

De helft van de Europese bevolking is 50-plus maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in Brussel. Europarlementariër Toine Manders (50PLUS-EVP) heeft voorgesteld om een Europees Ouderen Netwerk in te stellen, wat kan bijdragen met kennis en ideeën om het Europese beleid 'ouderenproof' te maken en de 'zilveren economie' te versterken.

Op dinsdag 3 september stemde een meerderheid in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) voor het idee van Toine Manders. Hiervoor wil de commissie EMPL één miljoen euro uittrekken.

Als ook het voltallige parlement tijdens de plenaire stemming in Straatsburg, waarschijnlijk in oktober 2019, akkoord gaat, kan de Europese Commissie van start met het opzetten ervan.