Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie - Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35240 - Initiatiefnota Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meerzeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie
Document­datum 26-08-2019
Publicatie­datum 27-08-2019
Nummer KST352403
Kenmerk 35240, nr. 3
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 240

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2019

Hierbij deel ik u mede dat de kabinetsreactie op de Initiatiefnota «Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie» (Kamerstuk 35 240, nr. 2) van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg (GroenLinks) over meer (medezeggenschap in de publieke sector niet op korte termijn mogelijk is. Vanwege de vakantieperiode, de omvang van de voorstellen en de benodigde interdepartementale afstemming is meer tijd nodig voor het opstellen van de reactie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • W. 
    Koolmees

kst-35240-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 240, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.