35264 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota: Vrij zijn om niet te geloven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 27 augustus 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 22 augustus 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352641
Initiatiefnota; Geleidende brief
 
2 22 augustus 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST352642
Initiatiefnota
 
2 13 december 2019, brief, nr. 3     KST352643
Brief regering; Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: ‘Vrij zijn om niet te geloven’
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.