Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid van medische zorg - Kwaliteit van zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 765

Kwaliteit van zorg

Nr. 432

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2019

Op 12 juni 2019 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief ontvangen over de toegankelijkheid van medische zorg, en mij verzocht daarop te reageren. Hierbij voldoe ik, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport, aan dat verzoek.

De schrijver van de brief geeft aan dat uit de column van huisarts J. Z. blijkt dat een GGZ-instelling patiŽnten met een laag IQ weigert te behandelen. Inhoudelijk ken ik deze casus niet, maar in het algemeen kan ik het volgende aangeven.

Iedereen heeft, ongeacht zijn IQ, recht op passende zorg. Behandelaren doen hun best om iemand zo goed mogelijk te helpen, maar er is geen sprake van een behandelplicht. Als een zorgverlener zichzelf niet of onvoldoende in staat acht om goede zorg te leveren dan hoeft hij een patiŽnt niet in behandeling te nemen. De zorgverlener kan de patiŽnt in dat geval naar een andere instelling doorverwijzen.

Ook kunnen patiŽnten contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De huisarts kan hen dit ook meegeven of hen daarin begeleiden. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht, en bekijkt waar de patiŽnt terecht kan met zijn klachten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  • P. 
    Blokhuis

kst-31765-432 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 765, nr. 432


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.