Brief regering; Fampyra (fampridine) - Geneesmiddelenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 477

Geneesmiddelenbeleid

Nr. 609    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 augustus 2019

Met deze brief wil ik u graag informeren over de laatste stand van zaken omtrent het geneesmiddel Fampyra (fampridine) gezien de eerdere mondelinge en schriftelijke communicatie over dit geneesmiddel met uw Kamer.

Zoals u weet heeft het Zorginstituut Fampyra in 2012 en in 2018 beoordeeld. Het Zorginstituut heeft destijds geconcludeerd dat het geneesmiddel Fampyra geen bewezen meerwaarde heeft ten opzichte van de gebruikelijke behandeling. De tweede keer kwam het Zorginstituut tot deze conclusie na een traject van voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Ik vond het destijds net als u teleurstellend dat het bewijs voor pakketwaardigheid van Fampyra niet geleverd was, terwijl er ook patiŽnten zijn die aangeven wel positieve effecten te ervaren.

Het Zorginstituut heeft na de herbeoordeling in 2018 de mogelijkheid geboden om een nieuwe beoordeling te doen voor een specifieke groep MS-patiŽnten waar de effectiviteit van Fampyra mogelijk wel aangetoond zou kunnen worden. Immers, als bepaalde patiŽnten zoveel baat hebben bij dit middel dan moet dit ook aan te tonen zijn met gegevens. De Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en Biogen hebben daarop besloten om verder te onderzoeken bij welke patiŽnten het middel Fampyra mogelijk wel effectief is, om de pakketwaardigheid aan te tonen.

Dit heeft resultaat gehad. Het Zorginstituut heeft mij op 6 augustus 2019 geadviseerd om Fampyra op te nemen in het basispakket voor multiple sclerose patiŽnten van 18 jaar en ouder met ernstige loopbeperkingen onder de in hun advies gestelde voorwaarden (zie de bijlage voor het volledige advies van het Zorginstituut)1. De afbakening van de patiŽntengroep en de criteria voor de proefbehandelstrategie zijn opgesteld door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Fampyra kan bij deze groep patiŽnten het loopvermogen verbeteren.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29477-609 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ik neem dit advies van het Zorginstituut over. Ik ben verheugd dat Fampyra hiermee vanaf 1 september vergoed wordt voor een groep multiple sclerose patiŽnten die hier baat bij kunnen hebben.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 477, nr. 609 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.