Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender
dinsdag 30 juli 2019

Bij dossier 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid en wetsvoorstellen 35000 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2019, 35000 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019, 35200 A - Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018, 35200 J - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 en 35200 XII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Infrastructure and Water Management (IenW)