Huiskamergesprek 'Grenzen aan gastvrijheid', Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 september 2019
kalender
Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 8 november 2019 19:00
plaats Den Haag
aanwezigen P.H.M. (Paul) Scheffer, P.J. (Paul) Scheffer i, G.J.M. (Gert-Jan) Segers i e.a.
organisatie ChristenUnie (CU) i

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. Wat is de draagkracht van onze samenleving en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers | Vrijdagavond 8 november | Met Paul Scheffer |

Bethelkerk, Den Haag | 19.30 - 22.15 | € 12,50 | Jongerentarief: € 7,50 | meer informatie


1.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is Gert-Jan Segers i. De huidige partijvoorzitter is Piet Adema.

De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond i (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie i (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer i. Ook in de Eerste Kamer i bestond al sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie.

2.

Meer over...