Vragen VVD over Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’ - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Vragen VVD over Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’

publicatie datum 17 juli 2019
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Economische Zaken en Klimaat i
kamerleden M. (Martin) Wörsdörfer i
partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie i

2019Z15209

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’. (ingezonden 17 juli 2019)

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’? 1)
 • 2. 
  Heeft u vergelijkbare signalen ontvangen van strandtenthouders en andere strandondernemers over de wirwar aan overheidsloketten voor de aanvraag van vergunningen en het verkrijgen van informatie? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om deze onnodige administratieve lasten te voorkomen?
 • 3. 
  Wat moeten ondernemers aanleveren om alle vergunningen aan te vragen die benodigd zijn voor het kunnen ondernemen aan het strand? Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen (bijvoorbeeld) ingevulde formulieren, uittreksels, bouwtekeningen en dergelijke?
 • 4. 
  Welke van deze bescheiden moeten ondernemers aanleveren bij meerdere overheidsorganen, zoals de gemeente, de provincie, het waterschap, de rijksoverheid en eventuele anderen?
 • 5. 
  Wat is doorgaans de looptijd van de verschillende vergunningen die strandondernemers moeten aanvragen? Hoe vaak lopen deze synchroon? Bent u van mening dat het wenselijk is en goed voor het ondernemersklimaat als vergunningen vergelijkbare looptijden hebben?
 • 6. 
  Ziet u mogelijkheden om de overheidslagen bij de aanvragen door strandondernemers samen te laten werken? Zo ja, welke mogelijkheden tot samenwerken ziet u en op welke wijze zou dit tot stand kunnen worden gebracht? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Bent u van mening dat het aanvragen van de vergunningen voor een strandtent onnodig veel tijd, energie, geld kost en bedrijfsonzekerheid oplevert? Zo nee, waarom niet?
 • 8. 
  Bent u bereid met collega’s van andere overheidslagen in overleg te gaan - indien daar bijvoorbeeld door de provincie Zuid-Holland om gevraagd wordt - om te bezien of genoemde papierwinkel gestroomlijnd kan worden, waarbij er één overheidsorgaan is dat als aanspreekpunt gaat gelden? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Bent u bereid daarbij de nieuwste digitale technologieën in te zetten? Zo nee, waarom niet?

strandtenthouders~a3 e5e5e94/