Brief regering; Overzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 135

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2019

Hierbij ontvangt u, zoals eerder aangekondigd, een overzicht van de momenten in het aankomende parlementaire jaar waarop de voortgangsrapportages van de lopende beleidsprogramma's naar verwachting zullen verschijnen. Dit overzicht kunt u gebruiken voor de planning van uw Algemene Overleggen.

 

Naam programma

Planning voortgangsrapportage

 

2019

2020

Thema Ouderenzorg

Langer Thuis

 

Juni

Eťn tegen eenzaamheid

December

 

Thuis in het verpleeghuis

November

Mei

Thema Gehandicaptenzorg

VN-Verdrag Onbeperkt meedoen!

November

Juni

Volwaardig Leven

September

 

Thema Jeugd

Kansrijke Start

December

Juni

Geweld hoort nergens thuis

December

Juni

Zorg voor de jeugd

November

Mei

Rechtmatige zorg

September

 

Werken in de zorg

November

Juni

(Ont)regel de zorg

September

Mei

Inkoop en aanbesteden Sociaal domein

November

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

kst-35000-XVI-135 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XVI, nr. 135


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.