Brief regering; Sluiting huisartsenpraktijk Anna Paulowna - Eerstelijnszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

33 578

Eerstelijnszorg

Nr. 75

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

Vandaag hebben de gemeente Hollands Kroon, zorgverzekeraar VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland het bericht naar buiten gebracht over de ontruiming van de huisartsenpraktijk Anna Paulowna en hoe zij zich inzetten om de continuÔteit van huisartsenzorg in Anna Paulowna te waarborgen. Omdat de ontruiming van deze praktijk gevolgen kan hebben voor de continuÔteit en toegankelijkheid van zorg in dit gebied, heb ik met de betrokken partijen contact gehad.

Zorgverzekeraar VGZ, de gemeente Hollands Kroon en de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland doen er alles aan om de continuÔteit van de huisartsenzorg in Anna Paulowna zeker te stellen. Op 22 juli om 8.00 uur opent een extra huisartsenpraktijk in Anna Paulowna. De nieuwe praktijk begint nog met een beperkte bezetting en zal gedurende de zomer nog niet op volle kracht draaien.

Ter overbrugging van de verminderde huisartsenzorg in Anna Paulowna heeft de zorgverzekeraar verder afspraken gemaakt met huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland over beschikbaarheid van spoedzorg voor deze patiŽnten. De praktijk in Schagen zal 24/7 open zijn voor spoed-huisartsenzorg, waarbij de drempel voor spoedzorg is verlaagd. Voor zaken die niet kunnen wachten kunnen de patiŽnten van Anna Paulowna dus ook in Schagen terecht.

De gemeente Hollands Kroon geeft aan dat er al een tijd een huurgeschil is tussen de huisarts en de gemeente, waarin de rechter de gemeente op 17 april 2019 in het gelijk heeft gesteld. In het vonnis van de rechtbank Alkmaar is geoordeeld dat de huurovereenkomst per direct is ontbonden. De gemeente heeft na 17 april meerdere pogingen ondernomen om tot afspraken te komen met de praktijkhouder. Dit is niet gelukt. Daarmee is ontruiming aan de orde. De gemeente kiest ervoor om dit in de zomerperiode te doen, omdat de verwachting is dat patiŽnten er in deze periode minder last van zullen hebben.

kst-33578-75 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De NZa en de IGJ zijn op basis van de informatie die nu beschikbaar is van mening dat zorgverzekeraar VGZ, de gemeente Hollands Kroon en de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om in deze precaire situatie te komen tot een structurele oplossing ter borging van de reguliere huisartsenzorg. Indien nodig zal er volgende week een overleg plaatsvinden tussen zorgverzekeraar VGZ, de IGJ, gemeente Hollands Kroon en de NZa om de stand van zaken te bespreken en te bezien of er aanvullende acties nodig zijn.

Ik zal de komende tijd nauw contact onderhouden met alle partijen om vinger aan de pols te houden.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 33 578, nr. 75 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.