Brief regering; Conceptadvies Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA) - Preventief gezondheidsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender

1.

Tekst

32793

2.

Preventief gezondheidsbeleid

3.

Nr. 404 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2019

De Gezondheidsraad heeft op mijn verzoek onderzocht of het zinvol is om een bevolkingsonderzoek naar AAA te starten. Het verzoek is gedaan in vervolg op een briefwisseling met de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer begin 2017. De Gezondheidsraad heeft op 9 juli 2019 zijn advies: Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta gepubliceerd. Het advies treft u hierbij aan1.

De Gezondheidsraad heeft alle voor- en nadelen van een bevolkingsonderzoek naar AAA in beschouwing genomen. Hij stelt vast dat AAA een ernstige aandoening is die goed opgespoord kan worden, waarna een effectieve behandeling beschikbaar is. In Nederland worden al veel mensen met een AAA via de individuele patiŽntenzorg opgespoord en succesvol behandeld, meer dan in sommige landen waar een bevolkingsonderzoek beschikbaar is. Aan een bevolkingsonderzoek zijn ook nadelen verbonden. Alles overwegende concludeert de Gezondheidsraad dat er onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot een bevolkingsonderzoek, omdat de te verwachten gezondheidswinst beperkt zal zijn. Wel adviseert de commissie om de huidige risicogerichte aanpak in de zorg te intensiveren.

Ik zal het advies verder bestuderen en u binnen 3 maanden mijn standpunt toezenden.

De staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

  • P. 
    Blokhuis

1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


4.

Bijlagen

 
 
 

5.

Meer informatie

 

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.