Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg over het tekort aan medicijnen - Geneesmiddelenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 477

Geneesmiddelenbeleid

Nr. 606    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2019

Naar aanleiding van het bericht dat ęArtsen en apothekers overtreden regels door medicijntekortĽ, bericht ik u als volgt (Handelingen II 2018/19, nr. 99, Regeling van Werkzaamheden).

Op 27 juni 2019 heb ik gereageerd op het onderzoek van RTL-nieuws, in de nieuwsuitzending van RTL-nieuws. De onderzoeksredactie van RTL-nieuws heeft gesprekken gevoerd met negen apothekers en versla-vingsartsen. De laatste jaren worden zij steeds vaker geconfronteerd met tekorten van verschillende medicijnen. In het onderzoek kwam naar voren dat het in noodsituaties gebeurt dat bijvoorbeeld geneesmiddelen die over de datum zijn toch worden verkocht, en naamstickers van teruggebrachte medicijnen worden verwijderd, waarna deze medicijnen worden meegegeven aan andere patiŽnten.

Ik heb in deze uitzending gezegd dat ik de betrokken artsen en apothekers niet op de vingers ga tikken, ook al overtreden zij de regels. Het is niet ideaal wat hier gebeurt, maar ik kan wel begrijpen dat dit gebeurt in noodsituaties.

Ook heb ik gezegd dat ik het heel goed vind dat artsen en apothekers dit aankaarten. Daarmee kunnen we het probleem inzichtelijk maken en proberen om goede oplossingen te vinden.

Daarom heb ik voorgesteld om aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en de apothekersorganisatie KNMP te vragen om de omvang van dit probleem in kaart te brengen. Daarbij is het nuttig om ook verslavingsartsen te raadplegen.

Dit signaal moeten we uiterst serieus nemen, het beste is natuurlijk om te voorkomen dat er geneesmiddelentekorten ontstaan. Momenteel loopt er ook een onderzoek om te bezien of de geneesmiddelenvoorraden vergroot kunnen worden. Ik verwacht de resultaten van dit onderzoek in het najaar.

kst-29477-606 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Nederland kan de geneesmiddelentekorten niet alleen aanpakken, het is een wereldwijd probleem. Ik ga daarom samenwerken met andere Europese lidstaten om de kwetsbaarheden van de fabricage en concentratie in derde landen van geneesmiddelen aan te pakken.

Over deze laatste twee zaken, de stand van zaken van het onderzoek naar het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen en het agenderen van de geneesmiddelentekorten in Europa heb ik u op 5 juli 20191, al bericht.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

1 Kamerstuk 29 477, nr. 605

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 477, nr. 606 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.