Advies Raad van State en nader rapport uitgebracht bij wetsvoorstel 35248 - Verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender
maandag 8 juli 2019

Bij wetsvoorstel 35248 - Verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) is een advies Raad van State en nader rapport ondergebracht.