Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 34992 (R2106) - Goedkeuring VN-Verdrag inzake internationaal vervoer van goederen over zee - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
dinsdag 9 juli 2019

De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2019 wetsvoorstel 34992 (R2106) - Goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee als hamerstuk aangenomen.