Motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten - Hulp, handel en investeringen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten - Hulp, handel en investeringen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

33 625

Hulp, handel en investeringen

Nr. 282

MOTIE VAN HET LID BOUALI C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege de crisis in Venezuela miljoenen Venezolaanse burgers op de vlucht zijn;

constaterende dat Colombia inmiddels anderhalf miljoen Venezolaanse vluchtelingen heeft opgenomen en dat het land tevens als doorvoerland fungeert voor miljoenen Venezolanen;

constaterende dat Colombia een fragiele situatie kent vanwege eigen IDP's en onduidelijkheid over de verdere implementatie van het vredesproces met de FARC;

overwegende dat Nederland zich inzet voor vredesprocessen en het voorkomen en duurzaam oplossen van conflicten, alsook dat opvang en bescherming in de regio van vluchtelingen een belangrijk onderdeel is van het BuHa-OS-beleid;

overwegende dat de regering van Colombia alsook de VN een oproep hebben gedaan voor steun in het bijzonder voor medische hulpposten in het grensgebied met Venezuela;

verzoekt de regering, te bezien op welke wijze binnen de beschikbare financiële kaders Colombia kan worden ondersteund in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten,

kst-33625-282 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Bouali

Kuik

Voordewind

Alkaya

Diks

Van den Hul

Stoffer

Ouwehand

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 33 625, nr. 282 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.