31497, nr. 328 - Motie Kwint c.s. over een landelijke norm voor basisondersteuning - Passend onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 8 december 2019
kalender
Deze motie werd op 4 juli 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) i en was mede ondertekend door Kirsten van den Hul (PvdA) i en Lisa Westerveld (GL) i. De tekst werd op 4 juli 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om in overleg met ouderorganisaties, samenwerkingsverbanden en leraren te komen tot een formulering van een landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 4 juli 2019, gewijzigde motie, nr. 328     KST31497328
Gewijzigde motie Kwint c.s. (ter vervanging van 31497-315)
 

2.

Dossier