Kamer steunt voorstel GroenLinks voor landelijke PTSS-campagne - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor landelijke PTSS-campagne

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019.

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen van Isabelle Diks waarin wordt gevraagd om een landelijke bewustwordingscampagne rond posttraumatische stressstoornis (PTSS). De campagne moet er voor zorgen dat symptomen van PTSS in de samenleving sneller worden herkend en daardoor beter mee om wordt gegaan.

Volgens Isabelle Diks weten mensen vaak niet dat ze te maken hebben met iemand met PTSS-klachten. “PTSS een sluipmoordenaar. Een soldaat die na een missie is teruggekeerd kan pas na jaren klachten krijgen. Dan hoort hij of zij een geluid of een bepaalde combinatie van woorden, en gaat opeens het licht uit. Weinig mensen realiseren zich dan dat het wel eens om PTSS kan gaan, ook de slachtoffers zelf niet. Symptomen zoals prikkelbaarheid, spanning en slaapproblemen kunnen heel makkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd door familie en vrienden.”

Diks deed het voorstel voor een bewustwordingscampagne in het kader van het veteranenbeleid. Circa 5% van de op missie uitgezonden militairen komt terug met PTSS. Maar het Kamerlid wijst erop dat PTSS bij meer emotioneel zware beroepen een groot probleem is. Diks: “Of je nu een soldaat bent die op missie is geweest, een politieagent of een brandweerman; PTSS kan je hele leven overhoop halen. Het is voor deze mensen ongelooflijk belangrijk dat ze op liefde en ondersteuning kunnen rekenen in plaats van onbegrip."

De landelijke campagne moet leiden tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan.