Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (POCOB) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (POCOB)

Deze tijdelijke Tweede Kamercommissie i voert een verkorte parlementaire enquête (flitsenquête) uit. Het onderzoek richt zich op de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. Doel is inzicht te verwerven in de mogelijkheden om deze beïnvloeding te kunnen doorbreken.

De onderzoeksvragen luiden als volgt:

 • 1. 
  Op welke wijze worden maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, beïnvloed vanuit onvrije landen?
 • 2. 
  Om wat voor maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland gaat het vooral?
 • 3. 
  Welke redenen liggen er ten grondslag aan ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen?
 • 4. 
  Wat zijn de gevolgen van deze beïnvloeding voor de islamitische gemeenschappen en voor de samenleving als geheel?
 • 5. 
  Welke mogelijkheden hebben de maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland nu om deze ongewenste beïnvloeding tegen te gaan?
 • 6. 
  Welke maatregelen zijn genomen en welke bevoegdheden hebben landelijke en lokale overheidsinstanties (o.a. gemeenten) om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan en wat is er bekend over (in)effectiviteit van deze maatregelen?
 • 7. 
  Welke andere maatregelen zouden genomen kunnen worden om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan?

De verhoren vonden plaats in februari 2020. De getuigen zijn onder ede gehoord, wat betekent dat zij mee moesten werken aan het onderzoek. De werkzaamheden zouden initieel in april of mei 2020 worden afgerond, maar in verband met de coronapandemie wordt de planning aangepast. De commissie is voornemens haar eindverslag zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk voor het zomerreces 2020 - aan de Kamer aan te bieden.

Meer informatie

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A.A.G.M. (Ronald) van Raak. Griffier is mw. P.F.L.M. Tielens-Tripels.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
2Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
3Foto E. (Edgar) MulderMulder, E.PVV
4Foto A.A.G.M. (Ronald) van RaakRaak, Dr. A.A.G.M. vanSP
5Foto M.R.J. (Michel) RogRog, M.R.J.CDA
6Rutger-SchonisSchonis, Mr.ing. R.A.J.D66
7Foto G.J.M. (Gert-Jan) SegersSegers, Drs. G.J.M.CU
8Foto Ch. (Chris) StofferStoffer, Ir. Ch.SGP
9Foto A. (Aukje) de VriesVries, Drs. A. deVVD