Klimaatakkoord

Met dank overgenomen van G.J.M. (Gert-Jan) SegersĀ i, gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019, 16:10.

Het klimaatakkoord is een uiting van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gewone gezinnen en mensen met een smalle beurs. Bovendien nemen we echt de tijd voor de uitvoering ervan.

We weten dat we de wereld zelf niet kunnen redden, maar ook dat we geroepen zijn om goede rentmeesters te zijn. Met het klimaatakkoord brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij.

Voorstellen die de ChristenUnie eerder deed, staan nu in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, zoals de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder energiebelasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.

Het klimaatakkoord is een mooi resultaat en ik geloof dat we vandaag een belangrijke stap zetten in zowel de zorg voor de schepping als in het omzien naar elkaar.

Kijk voor alle informatie over het klimaatakkoord op www.christenunie.nl/klimaatakkoord.