Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 12 november 2019
kalender
woensdag 19 juni 2019

Bij dossiers 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, 30821 - Nationale Veiligheid, 31570 - Herziening Grondwet en 35165 - Verkiezingen en wetsvoorstel 31142 - Verlenging van de werkingsduur van de Experimentenwet Kiezen op Afstand is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissies: Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA), European Affairs (EU) en Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)