Verzoek van het lid Van den Hul i.v.m.verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan notaoverleg 1 juli HO, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender
Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 juni 2019 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer†i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)†i

Geachte woordvoerders,

Namens het lid Van den Hul stel ik u voor het kabinet om een schriftelijke reactie te verzoeken, voorafgaand aan het notaoverleg van 1 juli over de herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, die nader inzicht biedt in de potentiŽle effecten van de voorgestelde herziening van de bekostiging per vakgebied, in aanvulling op het overzicht per instelling.

Graag verneem ik vůůr morgen 14.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit verzoek.

Met vriendelijke groeten,

Caroline

Caroline Bosnjakovic

Griffier Kunstcommissie en adjunct griffier OCW

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Hul van den K.

Verzonden: zondag 23 juni 2019 11:58

Aan: Kler de E.C.E.

CC: Punte, A.; Commissie OCW

Onderwerp: Mailprocedure ivm verzoek aanvullende kabinetsreactie voorafgaand aan nota-overleg 1 juli HO

Dag Eveline,

Graag zou ik, voorafgaand aan het nota-overleg van 1 juli over de herziening bekostiging Hoger Onderwijs, willen verzoeken om een schriftelijke reactie van het kabinet, die nader inzicht biedt in de potentiŽle effecten van de voorgestelde herziening van de bekostiging per vakgebied, in aanvulling op het overzicht per instelling.

Dank alvast voor het doorzetten van dit verzoek.


1.

Notaoverleg (NO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie†i voert overleg met de bewindslieden van OCW†i over

  • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
  • het wetenschapsbeleid
  • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
  • mediabeleid
  • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling†i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...