Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender
Tweede Kamer plenaire zaal

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z13226 Mondelinge vragen d.d. 25 juni 2019 - A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

De storing van het landelijk noodnummer 112 (Nu.nl, 24 juni 2019)

2019Z13227 Mondelinge vragen d.d. 25 juni 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Gemartelde Uruzgan-gevangenen (Trouw.nl, 22 juni 2019)

2019Z13228 Mondelinge vragen d.d. 25 juni 2019 - M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

De brief die de minister-president heeft ondertekend om snel tot een akkoord te komen over Mercosur (Politico.eu, 21 juni 2019)

15:00 uur - Beëdiging van mevrouw K. Regterschot (VVD)

15:05 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van het onderwijs

Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort

Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling

Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Motie van de leden Westerveld en Van den Berge over het analyseren van de onderwijsuitdagingen van de toekomst

Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Motie van de leden Van den Hul en Kwint over de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting

Motie van het lid Van den Hul over het gelijkstellen van de salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

Motie van het lid Van den Hul c.s. over leraren in het voortgezet speciaal onderwijs betalen volgens de cao voortgezet onderwijs

Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII i-205 i)

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

 • 35115 i-i Motie d.d. 17 juni 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over het stroomlijnen van handels- en exportondersteunende activiteiten

 • 35115 i-i Motie d.d. 17 juni 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over voorstellen voor het bevorderen van handel zonder ontwikkelingsimpact

 • 35115 i-i Motie d.d. 17 juni 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over het realiseren van de ambitie om de export op te schroeven

 • 35115 i-i Motie d.d. 17 juni 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diks en Ouwehand over de mogelijke negatieve gevolgen van markttoegang voor producten van buiten de EU

 • 35115 i-i Motie d.d. 17 juni 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diks en Alkaya over de uitgaven voor handelsbevordering in relatie tot imvo en SDG's

Stemmingen: Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

 • 34293 i-80 i Motie d.d. 25 juni 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kops over het beëindigen van de samenwerking met OMA (t.v.v. 34293 i-57 i)

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sportbeleid

 • 30234 i-217 i Motie d.d. 18 juni 2019 - W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Pater-Postma c.s. over een breder onderzoek naar criminele inmenging in de amateursport

 • 30234 i-229 i Motie d.d. 25 juni 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over een realistisch tijdpad voor het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen (t.v.v. 30234 i-228 i)

 • 30234 i-219 i Motie d.d. 18 juni 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket

 • 30234 i-220 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Diertens over het wegnemen van nationale fiscale voordelen voor voetbalclubs

 • 30234 i-221 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over een verplicht positief eigen vermogen voor voetbalclubs

 • 30234 i-222 i Motie d.d. 18 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de aanwezigheid van pitspoezen op Zandvoort 2020

 • 30234 i-223 i Motie d.d. 18 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de "derde helft" in sportkantines

 • 30234 i-224 i Motie d.d. 18 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over het gebruik van rubberen korrels op kunstgrasvelden

 • 30234 i-225 i Motie d.d. 18 juni 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diertens c.s. over de uitkeringsrechten van topsporters en paralympiërs

 • 30234 i-226 i Motie d.d. 18 juni 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diertens en Westerveld over duale carrières in de sport

 • 30234 i-227 i Motie d.d. 18 juni 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diertens c.s. over diversiteit in de herziene Code Goed Sportbestuur

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg

 • 31016 i-229 i Motie d.d. 18 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar transgenderzorg op de lange termijn

 • 31016 i-230 i Motie d.d. 18 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten in de transgenderzorg

 • 31016 i-231 i Motie d.d. 18 juni 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg

 • 31016 i-232 i Motie d.d. 18 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de kennis over endocrinologische zorg

 • 31016 i-233 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Bergkamp over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

 • 29477 i-579 i Motie d.d. 18 juni 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over afspraken over het tegengaan van perverse financiële prikkels

 • 29477 i-580 i Motie d.d. 18 juni 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over een onafhankelijke prijswaakhond voor dure geneesmiddelen

 • 29477 i-581 i Motie d.d. 18 juni 2019 - S. Geleijnse, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geleijnse en Arno Rutte over het nakomen van de toezeggingen over medicatiebeoordeling

 • 29477 i-582 i Motie d.d. 18 juni 2019 - S. Geleijnse, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Geleijnse c.s. over de problemen bij het gebruiken van geneesmiddelen

 • 29477 i-596 i Motie d.d. 25 juni 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over verplicht onderzoek naar effectiviteit in de praktijk (t.v.v. 29477 i-583 i)

 • 29477 i-584 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ploumen over een convenant met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

 • 29477 i-585 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ploumen over het opstellen van richtlijnen door onafhankelijke deskundigen

 • 29477 i-586 i Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Geleijnse over de kosten voor extra voorraad

 • 29477 i-587 i Motie d.d. 18 juni 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een strenger unitair aanvullend beschermingscertificaat

 • 29477 i-588 i Motie d.d. 18 juni 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ploumen over openbaarmaking van de uitkomst van onderhandelingen over geneesmiddelen

 • 29477 i-589 i Motie d.d. 18 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over maatregelen als partijen de modelovereenkomst niet naleven

 • 29477 i-590 i Motie d.d. 18 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over het rapport "Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren"

 • 29477 i-597 i Motie d.d. 25 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de behandeling met Spinraza zo snel mogelijk in gang zetten (t.v.v. 29477 i-591 i)

 • 29477 i-592 i Motie d.d. 18 juni 2019 - A.C.L. (Arno) Rutte, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Arno Rutte over het gebruik van biosimilars

 • 29477 i-598 i Motie d.d. 25 juni 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (t.v.v. 29477 i-593 i)

 • 29477 i-594 i Motie d.d. 18 juni 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agema over behandeling met Spinraza deze zomer mogelijk maken

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

 • 28089 i-137 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over alle vormen van overheidsfinanciering betrekken bij het asbestdakenverbod

 • 28089 i-138 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laçin en Kröger over onderzoek naar asbest uitbreiden naar alle overheidsgebouwen

 • 28089 i-139 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin c.s. over onderzoek naar de gevolgen van blootstelling aan grafietregens

 • 28089 i-140 i Motie d.d. 19 juni 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg c.s. over zelf de regie nemen bij ernstige uitstoot van giftige stoffen

 • 28089 i-145 i Motie d.d. 25 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over de gezondheidsgevolgen van emissies van giftige stoffen in kaart brengen (t.v.v. 28089 i-141 i)

 • 28089 i-142 i Motie d.d. 19 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger c.s. over ondersteunen van de provincie bij het toezicht op Tata

 • 28089 i-143 i Motie d.d. 19 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger c.s. over handhaving op basis van meetgegevens door lokale overheden

 • 28089 i-144 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over niet in het geding zijn van de volksgezondheid bij emissies van de Nederlandse industrie

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018

Motie van het lid Renkema over een evaluatie van de actieprogramma's van VWS

Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over overleg met de beroepsgroepen over de overgangsregeling regieverpleegkundige

 • 35200-XVI i-13 i Motie d.d. 18 juni 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over het jaarverslag en de begroting in 2020 conform het verzoek van de vaste commissie van VWS opstellen

 • 35200-XVI i-14 i Motie d.d. 18 juni 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over in het jaarverslag over 2019 indicatoren opnemen over de beschikbaarheid van zorg in de regio

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

 • 35000-A i-105 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis c.s. over een pilot voor alternatieve vormen van vervoer en betaling

 • 35000-A i-106 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Von Martels en Remco Dijkstra over een pilot met NLIS als oplossing voor een of meer NMCA-knelpunten

 • 35000-A i-125 i Motie d.d. 25 juni 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Von Martels en Remco Dijkstra over de oplossing van beruchte fileknelpunten (t.v.v. 35000-A i, nr. 107 i)

 • 35000-A i-108 i Motie d.d. 19 juni 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels c.s. over een goede capaciteit op het spoor van en naar Zandvoort

Motie van het lid Van Raan over opnieuw toetsen van de vergunningverlening voor het huidige aantal vliegbewegingen op Schiphol

Motie van het lid Van Raan over niet nemen van het besluit om Lelystad Airport verder open te stellen

Motie van het lid Van Raan over terugbrengen van het aantal vliegbewegingen tot het niveau bij de inwerkingtreding van het PAS

Motie van het lid Kröger over vertraging van projecten door de uitspraak van de Raad van State over de PAS

Motie van het lid Kröger over pilots met autobelastingen gebaseerd op "betalen naar gebruik"

Motie van het lid Kröger over experimenten met betalen naar gebruik op snelwegen om en door steden

 • 35000-A i-126 i Motie d.d. 25 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Aalst c.s. over een sluitende financiering voor de N35 (t.v.v. 35000-A i-115 i)

 • 35000-A i-127 i Motie d.d. 25 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over de reguliere maximumsnelheid bij het openstellen van de spitsstrook (t.v.v. 35000 A i-116 i)

 • 35000-A i-117 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over een oeververbinding naar Feyenoord City of naar de Krimpenerwaard

 • 35000-A i-118 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over nooit invoeren van rekeningrijden

Motie van het lid Laçin over de Lelylijn meenemen als een serieuze optie

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het CBR

 • 29398 i-707 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over een plan van aanpak om de puinhoop bij het CBR op te ruimen

 • 29398 i-708 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de verstoorde relatie tussen rijschoolhouders en het CBR

 • 29398 i-709 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over onderzoeken of de medische keuring bij een externe partij ondergebracht kan worden

 • 29398 i-710 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over inzicht per kwartaal in de werkvoorraad bij het CBR

 • 29398 i-711 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over per direct stoppen met de centralisatie van de medische afdeling in Rijswijk

 • 29398 i-712 i Motie d.d. 19 juni 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels c.s. over het SWOV vragen het onderzoek uit 2011 te actualiseren

 • 29398 i-713 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Schonis en Von Martels over het instellen van een coulanceregeling

 • 29398 i-714 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Schonis en Von Martels over kritisch tegen het licht houden van de lijst van medische aandoeningen

 • 29398 i-715 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk c.s. over direct aanpassen van de regelgeving

Stemmingen: Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat

 • 35200 i-27 i Motie d.d. 6 juni 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Rooijen over dezelfde langetermijnrente voor pensioenfondsen als voor verzekeraars

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie

 • 33009 i-73 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs c.s. over de AWTI om advies vragen over de middelen van sleuteltechnologieën

 • 33009 i-74 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs c.s. over jaarlijks inzicht in de publieke investeringen in sleuteltechnologieën

 • 33009 i-75 i Motie d.d. 19 juni 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over innovatiebeleid en R&D

 • 33009 i-76 i Motie d.d. 19 juni 2019 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Veldman c.s. over innovatiemiddelen inzetten voor maatschappelijke uitdagingen

 • 33009 i-77 i Motie d.d. 19 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over verschuiving van middelen naar missiegericht innovatiebeleid

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

 • 32043 i-458 i Motie d.d. 19 juni 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Klaver over de uitwerking van de regeling voor zware beroepen

 • 32043 i-459 i Motie d.d. 19 juni 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • 32043 i-460 i Motie d.d. 19 juni 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Klaver over de voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten

 • 32043 i-461 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Klaver en Asscher over een voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector

 • 32043 i-462 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Klaver en Asscher over alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen

 • 32043 i-463 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Klaver en Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

 • 32043 i-464 i Motie d.d. 19 juni 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent over continueren van de tijdelijke beperking van de RVU-heffing

 • 32043 i-465 i Motie d.d. 19 juni 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent over de mogelijkheid voor werknemers in de publieke sector om vroegpensioenregelingen af te spreken

 • 32043 i-466 i Motie d.d. 19 juni 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent over concrete doelen in het plan van de Stichting van de Arbeid

 • 32043 i-467 i Motie d.d. 19 juni 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent over de AOW-leeftijd voor ten minste vijf jaar op 66 jaar bevriezen

 • 32043 i-468 i Motie d.d. 19 juni 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten

 • 32043 i-469 i Motie d.d. 19 juni 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten

 • 32043 i-470 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Bruins over de uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp'ers

 • 32043 i-471 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over alternatieven voor de verplichtstelling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

 • 32043 i-472 i Motie d.d. 19 juni 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over het pensioenakkoord door de shredder halen

 • 32043 i-473 i Motie d.d. 19 juni 2019 - R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Linde c.s. over het vergroten van de duurzame inzetbaarheid

 • 32043 i-474 i Motie d.d. 19 juni 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk

 • 32043 i-475 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over het toetsen van de toepasbaarheid van de risicovrije rekenrente

 • 32043 i-476 i Motie d.d. 19 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over de Commissie Parameters een nieuw advies laten uitbrengen

 • 32043 i-477 i Motie d.d. 19 juni 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over het investeringspotentieel inzetten voor duurzame beleggingen

 • 32043 i-478 i Motie d.d. 19 juni 2019 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Azarkan en Van Brenk over compensatie voor alle pensioengedupeerden

 • 32043 i-479 i Motie d.d. 19 juni 2019 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Azarkan en Van Brenk over een alternatieve, meer realistische manier om de rekenrente vast te stellen

 • 32043 i-480 i Motie d.d. 19 juni 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een onderzoek naar de mogelijkheid om de rekenrente te verhogen

 • 32043 i-481 i Motie d.d. 19 juni 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over onderzoeken op welke wijze de pensioenen weer kunnen worden geïndexeerd

 • 32043 i-482 i Motie d.d. 19 juni 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over het fixeren van de AOW-leeftijd op 66 jaar

 • 32043 i-483 i Motie d.d. 19 juni 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over een voorstel waardoor iedereen die 40 jaar lang een zwaar beroep heeft uitgeoefend, recht krijgt op AOW

 • 32043 i-484 i Motie d.d. 19 juni 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over geen verplichting voor zelfstandigen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2018

 • 35200-X i-i Motie d.d. 19 juni 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Karabulut en Kerstens over een noodplan om het personeelsbeleid tot absolute prioriteit te maken

 • 35200-X i-10 i Motie d.d. 19 juni 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over inzicht in omvang en kosten voor de flexibele schil

 • 35200-X i-12 i Motie d.d. 25 juni 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Diks over de voortgang van de implementatie van het DAP 1325 (t.v.v. 35200 X i-11 i)

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Motie van de leden Van der Molen en Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatiebeveiliging bij het Rijk

Motie van het lid Özütok over voorkomen van negatieve gevolgen van het "trap op, trap af"-systeem

Motie van het lid Özütok over concrete doelstellingen voor het verbeteren van de rijksbrede informatiebeveiliging

Motie van de leden Middendorp en Drost over voorwaarden voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het gebruik van algoritmes door overheden

Motie van het lid Middendorp over een analyse van de bedrijfsvoering van de shared service organisaties

 • 35200-VII i-16 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raak over niet meer korten van gemeenten als de regering zelf minder geld uitgeeft dan begroot

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018

 • 35200-IV i-i Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren

Motie van de leden Bosman en Van Dam over informatie over de besteding van de middelen bestemd voor rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

 • 35200-IV i-11 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diertens en Özütok over de knelpunten ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud

Motie van het lid De Graaf over voorrang voor Nederlandse bedrijven bij de aanbesteding van wederopbouwprojecten op Sint-Maarten

Motie van het lid De Graaf over geen cent steken in de oplossing van het financiële wanbeheer op Curaçao

Stemmingen: Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2018

 • 35200-XVII i-i Motie d.d. 20 juni 2019 - V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weerdenburg over het openbaar maken van de brieven over Mali

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/ Groningen

 • 33529 i-659 i Motie d.d. 25 juni 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over het vertonen van de film "De Kinderkeuring" (t.v.v. 33529 i-645 i)

 • 33529 i-646 i Motie d.d. 20 juni 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman c.s. over alle schades binnen zes maanden beoordelen

 • 33529 i-647 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sienot c.s. over een integrale aanpak voor het mkb

 • 33529 i-648 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg c.s. over niet meer dan 12 miljard kuub gas winnen bij een gemiddelde winter

 • 33529 i-649 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agnes Mulder over een vaststaande redelijke termijn van drie tot zes maanden voor de afhandeling van schademeldingen

 • 33529 i-650 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agnes Mulder over een regeling voor schrijnende schadegevallen

 • 33529 i-651 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een juristenteam voor de ondersteuning van gedupeerden

 • 33529 i-652 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee c.s. over de mogelijkheid een beroep te doen op de waardevermeerderingsregeling

 • 33529 i-653 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee over een meldpunt voor betere afstemming van schadeherstel en versterking

 • 33529 i-654 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops over het verruimen van de deadline van de variabele vergoeding

 • 33529 i-655 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops over geen maximumbedrag voor de variabele vergoeding

 • 33529 i-656 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops over het afzonderlijk behandelen en vergoeden van schadegevallen

 • 33529 i-657 i Motie d.d. 20 juni 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toepassing van het bewijsvermoeden

 • 33529 i-658 i Motie d.d. 20 juni 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de mogelijkheid voor bewoners om hun eigen aannemer te kiezen

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

 • 30196 i-652 i Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag c.s. over faciliteren dat jongerenorganisaties een plek aan tafel krijgen bij de uitwerking van het klimaatakkoord

 • 30196 i-653 i Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag c.s. over het voorbereiden van een wijziging van de Grondwet

 • 30196 i-654 i Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Moorlag en Agnes Mulder over het identificeren en wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving

 • 30196 i-655 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wassenberg en Beckerman over CO2-opslag uitsluiten van toekomstige SDE-regelingen

 • 30196 i-656 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wassenberg en Beckerman over mestvergisters uitsluiten van projecten die met SDE+-gelden worden gesubsidieerd

 • 30196 i-657 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wassenberg en Beckerman over een moratorium op de bouw van nieuwe houtstookcentrales

 • 30196 i-664 i Motie d.d. 25 juni 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over strengere eisen aan energieleveranciers (t.v.v. 30196 i-658 i)

 • 30196 i-659 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over een routekaart voor zonne-energie op water

 • 30196 i-665 i Motie d.d. 25 juni 2019 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over leren van hoe de markt voor warmte in het buitenland functioneert (t.v.v. 30196 i-660 i)

 • 30196 i-661 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee over het aanleggen van warmtenetten in proeftuinwijken door publieke netwerkbedrijven

 • 30196 i-662 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het altijd laten meetellen van zonnepanelen voor het energielabel

 • 30196 i-663 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agnes Mulder over het versnellen van de wijziging van de Warmtewet

Stemmingen: Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122 i)

 • 35122 i-31 i Amendement d.d. 24 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij 35122 i nr. 31 i t.v.v. nr. 17 over oog voor veiligheid bij verlenen penitentiair programma

 • 35122 i-13 i Amendement d.d. 20 juni 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Berge 35122 i-13 i over behouden penitentiair programma voor gedetineerden met v.i.

 • 35122 i-30 i Amendement d.d. 21 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen/Van der Staaij 35122 i-30 i t.v.v. nr. 11 over betrekken reclassering bij D&R-plan

 • 35122 i-12 i Amendement d.d. 20 juni 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Berge 35122 i-12 i over het laten vervallen van maximering van v.i. van twee jaar

 • 35122 i-16 i Amendement d.d. 20 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Staaij 35122 i-16 i over herroeping v.i. in alle gevallen bij schending voorwaarden

 • 35122 i-10 i Amendement d.d. 19 juni 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Berge 35122 i-10 i over een volledige rechterlijke toets

 • 35122 i-18 i Amendement d.d. 20 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van der Staaij/Kuiken 35122 i-18 i over GVM-maatregel bij straf > 1 jaar

 • 35122 i-33 i Amendement d.d. 24 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. 35122 i nr. 33 i t.v.v. nr. 32 over expliciet in vonnis vermelden welk deel van vrijheidsstraf in ieder geval binnen inrichting plaatsvindt

 • 35122 i-i Amendement d.d. 19 juni 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berge 35122 i nr. 9 i t.v.v. nr. 8 over een evaluatiebepaling

 • 35122 i Wetgeving d.d. 15 januari 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet straffen en beschermen

 • 35122 i-19 i Motie d.d. 20 juni 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Markuszower over geheel afschaffen van de voorwaardelijke invrijheidstelling

 • 35122 i-20 i Motie d.d. 20 juni 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen

 • 35122 i-21 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over jaarlijks rapporteren over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie

 • 35122 i-22 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over toezicht op gedetineerden die waarschijnlijk een gevaar zijn voor de samenleving

 • 35122 i-23 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over arbeid aanbieden aan alle gedetineerden

 • 35122 i-24 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege

 • 35122 i-36 i Motie d.d. 24 juni 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven (t.v.v. 35122 i-25 i)

 • 35122 i-26 i Motie d.d. 20 juni 2019 - M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Groothuizen en Kuiken over langdurend re-integratieverlof bij gevangenisstraffen van zes jaar of meer

 • 35122 i-27 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuiken en Van Wijngaarden over bevorderen van toepassing van de GVM

 • 35122 i-28 i Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

 • 35122 i-29 i Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Drost en Van der Staaij over betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het D&R-plan

Stemmingen: Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

 • 32670 i-150 i Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over het Luchthavenbesluit Lelystad Airport behandelen na volledige vergunningverlening

 • 32670 i-151 i Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet c.s. over ondersteunen van boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden

 • 32670 i-152 i Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over natuurgebieden die kunnen profiteren van een verlaging van de maximumsnelheid

 • 32670 i-153 i Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over de uitspraak van de Raad van State serieus nemen

 • 32670 i-154 i Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Weverling c.s. over projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State

 • 32670 i-155 i Motie d.d. 20 juni 2019 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Groot c.s. over een duurzaam juridisch kader voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden

 • 32670 i-156 i Motie d.d. 20 juni 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een standstill voor subsidieverlening aan emissiearme stalsystemen

 • 32670 i-157 i Motie d.d. 20 juni 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over per direct alle ontwerpvergunningen intrekken

 • 32670 i-158 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over op korte termijn een aanpak voor een forse vermindering van de stikstofuitstoot

 • 32670 i-159 i Motie d.d. 20 juni 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over sturen op consequente vergunningverlening

 • 32670 i-160 i Motie d.d. 20 juni 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Geurts c.s. over instellen van een commissie die adviseert over oplossingsrichtingen

 • 32670 i-161 i Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag c.s. over onorthodoxe bronmaatregelen

 • 32670 i-162 i Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Moorlag en Bromet over bronmaatregelen laten doorrekenen door CPB en PBL

Stemmingen: Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

 • 26991 i-555 i Motie d.d. 25 juni 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over zich uitspreken tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen waarin de landbouw is opgenomen (t.v.v. 26991 i-551 i)

15:55 uur - Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het verloop van de Europese verkiezingen en de toelating van 26 verkozen leden in het Europees Parlement

16:00 uur - Regeling van werkzaamheden

16:30 uur - VAO Bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 13/06)

16:50 uur - VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

19:05 uur - VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 20/06)

19:25 uur - Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

Te behandelen zaken:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 juni 2018, over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

 • 29754 i-467 i Brief regering d.d. 27 augustus 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 juni 2018, over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

Toelichting kabinetsbeleid ten aanzien van terugkeerders

 • 29754 i-505 i Brief regering d.d. 29 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Toelichting kabinetsbeleid ten aanzien van terugkeerders

Aanpak terugkeerders in de gemeenten

 • 19637 i-2505 i Brief regering d.d. 17 juni 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Aanpak terugkeerders in de gemeenten

Moties ingediend bij het debat

 • 29754 i-508 i Motie d.d. 25 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over geen enkele jihadist toelaten in Nederland

 • 29754 i-509 i Motie d.d. 25 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over de jihadgrootouders uit Ede

 • 29754 i-510 i Motie d.d. 25 juni 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Ploumen over het instellen van een commissie die per kind een afweging maakt

 • 29754 i-511 i Motie d.d. 25 juni 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Ploumen over het actief zoeken naar Nederlandse kinderen zonder ouders in opvangkampen

 • 29754 i-512 i Motie d.d. 25 juni 2019 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laan-Geselschap over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers

 • 29754 i-513 i Motie d.d. 25 juni 2019 - A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over mogelijkheden van berechting van Syriëgangers door lokale autoriteiten

 • 29754 i-514 i Motie d.d. 25 juni 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de capaciteit van het Team Internationale Misdrijven

 • 29754 i-515 i Motie d.d. 25 juni 2019 - T.U. Hiddema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hiddema over het voorkomen van de terugkeer van moslimfundamentalisten naar Nederland


1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...