Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over FinanciŽle markten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender
woensdag 12 juni 2019

Bij dossiers 26485 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 31311 - Zelfstandig ondernemerschap, 32013 - Toekomst financiŽle sector, 32545 - Wet- en regelgeving financiŽle markten en 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid en wetsvoorstellen 33957 - Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (afschaffing overheidsbijdrage, invoering Europees bankentoezicht en bestemming boetes) en 35000 IX - Vaststelling begroting FinanciŽn en Nationale Schuld 2019 is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn (FIN)