Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: onderdeel RIV-toets - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

WGK009043nl - wetsvoorstel
Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: onderdeel RIV-toets
Pre-dossier

 

Dit wetsvoorstel brengt een wijziging aan in de verplichte loondoorbetaling van zieke werknemers. Er wordt geregeld dat bij de RIV-toets het advies van de bedrijfsarts leidend wordt.

1.

Volledige titel

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het informatie over ontwikkelingen in het wetgevingstraject voorafgaand aan behandeling in de Tweede Kamer. Het gaat hierbij onder meer om internetconsultaties, goedkeuring in de ministerraad en de adviesaanvraag bij de Raad van State.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.