32623, nr. 265 - Motie Omtzigt/Koopmans over het formeel stoppen met de EU-toetredingsonderhandelingen - Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 6†juni†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA)†i en was mede ondertekend door Sven Koopmans (VVD)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

Verzoekt, de regering binnen de EU het vorstel te doen formeel te stoppen met de EU-toetredingsonderhandelingen.

Verzoekt de regering de nieuwe Europese Commissie te verzoeken binnen een jaar een voorstel voor een alternatieve samenwerking voor het lidmaatschap met Turkije uit te werken waarin wordt ingezet op afspraken op het gebied van onder meer veiligheid, tegengaan van illegale immigratie en handelsbevordering.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 6†juni†2019, motie, nr. 265     KST32623265
Motie Omtzigt/Koopmans over het formeel stoppen met de EU-toetredingsonderhandelingen
 

2.

Dossier