Voorbespreken Eurogroep/Ecofinraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 3 juni 2019.

Op woensdag 5 juni spreken de leden van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra i en staatssecretaris Snel i over de aankomende vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad.

Op de agenda staan onder andere de voortgang van het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel als sluitstuk van de bankenunie. Het voorstel voor hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarbij deze ook als achtervang van de bankenunie kan functioneren. En het begrotingsinstrument van de eurozone, waarbij verwacht wordt dat de Eurogroep een ontwerp van het instrument aanbiedt aan de Europese Raad ter goedkeuring. Het ontwerp moet de contouren van het nieuwe instrument weergeven, maar de hoogte van bedrag dat met het nieuwe instrument is gemoeid wordt bepaald bij de onderhandelingen over de gehele EU begroting.

  • 05/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 13-14 juni 2019