Kabinet steekt honderden miljoenen extra in zorg, onderwijs, zorg voor de schepping, veiligheid en vrijheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van G.J.M. (Gert-Jan) Segersái, gepubliceerd op maandag 27 mei 2019, 18:17.

Met de besluiten in de Voorjaarsnota - de jaarlijkse bijstelling van de begroting - maakt de coalitie duidelijk wat de prioriteiten momenteel zijn. We investeren in de zorg en het onderwijs aan onze jongeren, in de schepping, in de bereikbaarheid van de regio, in veiligheid en vrijheid voor alle groepen in onze samenleving.

Extra bijzonder is voor de ChristenUnie het geld dat nu wordt ingezet voor een verruimd kinderpardon voor kinderen en gezinnen die eerder te horen hadden gekregen dat ze hier niet mochten blijven, de miljoenen die worden uitgetrokken voor de campagne tegen antisemitisme en het extra geld voor uitstapprogrammaĺs voor prostituees.

Dat we deze investeringen kunnen doen, heeft er alles mee te maken dat het goed gaat met ons land. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat we ons niet rijk mogen rekenen voor de toekomst. De groeiverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld en schattingen zijn onzeker. De financiŰle ruimte zal de komende jaren beslist minder worden.

Het is dus goed dat we nu belangrijke investeringen doen voor ons land, maar er ook voor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst als er economische tegenwind opsteekt.

Lees meer over de plannen in de Voorjaarsnota 2019:

Klik hier voor meer resultaten van ons werk als coalitiepartij